Paladar Nòmada
Càtering i events gastronòmics (València)

Contacte
Josep Manel Benavent


Mòbil
622 207 697

E-mail
info@paladarnomada.com

Facebook
facebook.com/paladarnomada

Twitter
twitter.com/paladar_nomada